Jdi na obsah Jdi na menu

Ruské kuželky

 
Cena za zapůjčení ruských kuželek je 30,- Kč na dvě hodiny.
 
 
Pravidla hry
Ruské kuželky jsou společenskou hrou a není nutné striktně dodržovat pravidla hry. Hráči se vždy mohou dohodnout na úpravách tak, jak jim to vyhovuje vzhledem k počtu hráčů a věku.
 
Ruské kuželky se, ale zásadně hrají z levé nebo pravé strany kuželníku. Nelze hrát z čelní strany tj. pouštět kouli proti konstrukci závěsu. Kuželky postavené na základové desce se srážejí z pohledu hráče odzadu dopředu. To znamená že hráč v předklonu napne provaz pomocí koule k sobě a pustí kouli obloučkem kolem kuželek.
Při směru výkyvu od hráče nesmí být sražena žádná kuželka a teprve sražené kuželky při návratu koule zpět k hráči jsou kuželky platně sražené. Pokud koule při návratu k hráči nesrazí žádnou kuželku je hod platný, ale bez bodového ohodnocení. Po návratu koule z každého hodu musí hráč kouli zachytit, aby nedošlo ke srážení dalších kuželek. Takto případně sražené kuželky jsou neplatné.
Pokud se koule při hodu dotkne stojanu nebo např. zdi je hod neplatný a neopakuje se.
Každý hráč má na sražení kuželek tři hody, kdy první hod je do plně postavených kuželek a další hody jsou dorážkové. Při dorážkách se sražené kuželky odstraňují.
 
Bodové hodnocení
 
Základní 
-   za každou kuželku jeden bod.
Bonifikace
-  sražená libovolná řada tří krajních kuželek  - 5 bodů,
-  sražená pouze prostřední řada s králem - 7 bodů,
-  sražená pouze kuželka krále (král je stavěn uprostřed) - 10 bodů.
   V průběhu série tří hodů nemůže hráč získat více jak jeden druh  
   bonifikace.
 
Ruské kuželky mohou hrát dva a více hráčů, kdy počet sérií v jedné hře není nijak omezen a záleží na domluvě tak, aby hra nebyla zbytečně zdlouhavá.
 
Návrhy her:
 
HRA NA TŘI HODY
Každý hráč hází třikrát "do plných". Při této hře se započítává každá kuželka jedním bodem. Počet bodů za krále?  Záleží pouze na Vás a zvítězí hráč s nejvyšším počtem bodů v jedné sérii.
 
HRA NA DORAZ
Hráč hází tak dlouho, dokud nesrazí  všechny kuželky. Při této hře se počítají hody. Zvítězí hráč s nejmenším počtem hodů.
 
HRA NA JEDEN HOD
Hráči se střídají po jednom hodu, a to vždy do plných. Hraje se do padesáti, sta apod. Zvítězí ten, kdo dosáhne jako první domluvené hranice.